Laat de bloemen maar voor je spreken...

Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een geliefde.
Waar woorden vaak tekortschieten, kunnen bloemen u helpen uw verdriet en medeleven voor uw dierbaren uit te drukken.

Bekijk hieronder onze collectie kransen en bloemstukken.

We kunnen uw steunbetuiging bezorgen bij de begrafenisondernemer.

Rouwbloemen